Overheid

Dé oplossing voor openbare ruimtes

Voor wegenbouw en lokale overheid bieden de ROMFIX® onderbouw en voegmiddelen een duurzame oplossing. Onkruidvrij door het verkeer of stadscentrum. Burgers beleven de openbare ruimte als aangenaam.

Dé oplossing voor openbare ruimtes

Onkruid is een grote ergernis voor ontwerpers, omwonenden en beheerders van openbare ruimtes. Door onkruidgroei op verkeersgeleiders kunnen onoverzichtelijke situaties ontstaan. En uit veel enquêtes blijkt omwonenden het onprettig vinden dat onkruid het straatbeeld een rommelige uitstraling geeft. Bovendien moeten wegen en straten vaak worden afgezet als het onkruid wordt verwijderd. Daardoor komt de bereikbaarheid en verkeersveiligheid in het geding. U voorkomt het allemaal met ROMFIX®. Onze 2-componenten voegmortel garandeert een duurzame onkruidvrije bestrating, waarbij het regenwater vaak ter plaatse in de bodem kan infiltreren.

De voordelen

  • Beter voor het milieu
  • Besparing op (jaarlijks terugkerende) onderhoudskosten
  • Minder verkeershinder door het geringe onderhoud
  • Altijd een verzorgende uitstraling van het straatbeeld
  • In kleine renovatieprojecten mee te nemen 
  • Stenen zijn opbreekbaar en opnieuw te verwerken
  • Water- en gasdoorlatend
  • 5 jaar garantie op onkruidvrije bestrating in combinatie met onze drainagemortel

Geen onkruid? Geen bestrijding nodig!

Het klinkt logisch. Als er geen onkruid is, hoeft het ook niet te worden bestreden. Veel gemeenten zijn terecht terughoudend met de inzet van het chemische bestrijdingsmiddel glyfosaat. Het spoelt immers makkelijk af naar het grondwater. Verwijderingsmethoden zoals borstelen, branden en stomen zijn arbeidsintensief en moeten vaak meerder malen per jaar worden uitgevoerd. ROMFIX® is de duurzame én kostenbesparende oplossing.

Flexibel en snel

Door een flexibele organisatie en een breed personeelsbestand is ROMFIX® in staat om grotere projecten in zeer korte tijd de realiseren. Denk hierbij aan het voegen van perrons tijdens buitendienststelling ’s nachts en in het weekend. Meer dan 2.000 m² tijdens een nacht van 6 uren is hierbij geen uitzondering.